JELLINGNET - VIGTIGE KONTAKTNUMRE: Problemer med TV-signalet, Tlf.: 7587 2144 | Problemer med Bredbånd-Telefoni, Tlf.: 7070 4040

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Gormshallen onsdag den 14. marts 2018, kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Eventuelle forslag.
5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår.
6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
7. Valg til revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt ”4” skal med medlemmets navns underskrift, være et bestyrelsesmedlem
i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag lægges ud på foreningens hjemmeside, senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Referater og regnskab
Ønsker du at læse referatet fra den seneste generalforsamling, eller en kopi af regnskabet, kan alle medlemmer rekvirere det via e-mail, formand(@)jellingnet.dk, eller på tlf: 7172 3354. Hvis der er telefonsvarer på, så angiv dit navn, og adresse samt ærinde, så leverer vi det til din postkasse.

Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
På generalforsamlingen kan du høre om hvad der er sket det seneste år, samt om hvad foreningen har af fremtidsplaner.

Du kan få svar på alle dine spørgsmål, og vi er vært ved en vand/øl, og en kop kaffe og et stykke brød.

Modtag vores nyhedsmail

Få relevante nyheder som en af de første, tilmeld dig nu, og vind en YouSee film

Hver måned trækkes lod om en Youseefilm til en værdi 49,-.
Alle modtagere af nyhedsmailen deltager automatisk i konkurrencen.

Vinderne får direkte besked.

Du er nu tilmeldt :)

Pin It on Pinterest